Banner
首页 > 服务案例 > 内容
VR桥梁施工安全教育系统
- 2021-05-15-

             多感知性:处理具有视觉感知外,还有听觉、 触觉及运动感知。

             交互性:体验人员可以对软件模拟环境中的物 体进行交互。

              真实性:软件模块真实模拟现实世界物理运动。